Pågående projekt

- 21st lägenheter i Allarp i sammarbete med Mjöbäcksvillan

- Willhemlyftet, i sammarbete med Willhem

- Villor i Snöstorp, i sammarbete med Derome

- Projektering samt installation av 2 smarta hus i Sälen, i sammarbete med Husarvid